СТАТУТ

любительського жіночого об'єднання «Афродіта»

Кам’янець-Подільського міського Будинку культури

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Любительське жіночого об’єднання «Афродіта» є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів його учасників з метою реалізації та задоволення своїх творчих та духовних інтересів.

1.2.    Діяльність об’єднання здійснюється у вільний від роботи чи навчання час його учасників.

1.3.    Створене і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4.    Об’єднання створене при Кам’янець-Подільському міському Будинку культури, працює у відповідності з його планами та Положенням, законодавчими і нормативними актами у сфері культури.

1.5.    Членами клубу можуть стати особи віком 12 до 50 років, визнають цей Статут. Прийом членів клубу здійснюється на підставі письмової або усної заяви вступника.

1.6.    Клубом керує Рада, обрана з членів клубу.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1.    Напрямок діяльності об’єднання – художнє.

2.2.    Основними завданнями об’єднання є:

  • реалізація творчих і організаторських здібностей його членів, їх потреби в спілкуванні
  • організація змістовного дозвілля шляхом засідань всередині клубу, підготовки та проведення культурно-масових заходів для широкого глядача.

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

3.1.    Члени об’єднання мають право:

  • обирати або бути обраними у члени Ради об’єднання;
  • приймати участь у всіх видах діяльності об’єднання;
  • користуватися майном об’єднання для статутної діяльності.

3.2.    Члени об’єднання зобов'язані:

  • приймати участь у його діяльності;
  • дотримуватися вимог цього Статуту;
  • дотримуватися норм моралі та етики поведінки, постійно підвищувати свою загальну культуру.

 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1.    Контроль за діяльністю об’єднання здійснює керівництво міського Будинку культури та управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради.

4.2.    Загальне керівництво діяльністю об’єднання здійснює керівник любительського об'єднання на громадських засадах.

4.3.    Керівник і Рада об’єднання ведуть облікову документацію, яку перевіряє керівництво міського Будинку культури та управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради.

 

 

5. СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

5.1.    Об'єднання створене за рішенням загальних зборів членів об'єднання на установчих зборах 08 листопада 2005 року, протокол № 1 від 08.11.2005р.

5.2.    Об'єднання припиняє свою діяльність за рішенням загальних зборів членів об'єднання.